ESU TOKS, KOKS ESU: Paskutinieji devyneri dailininko Vlado Eidukevičiaus gyvenimo metai


    Tomas Sakalauskas                                          ELEKTRONINĖ KNYGA 

Vladas Eidukevičius Tapytojas Vladas Eidukevičius – amžinas keliauninkas. Jis išsaugojo senąjį tikėjimą kūryba, jos galia pakeisti žmones, išgelbėti nuo nebūties; išsaugojo žinojimą, kad tik kurdamas gali išlikti laisvas, nepriklausomas nuo daiktų.
Priartėjęs prie tokio požiūrio į kūrybą, geriau imi suvokti meno tvarinių prigimtį, jų esmę.
Dailininkas mokėjo išgirsti savo paties balsą, kuris bylojo: „Pakilk“. Ir tada žinojo, ką daryti: ėjo prie drobės, nes atėjo laikas pradėti paveikslą. Darbas buvo jo išsigelbėjimas, džiaugsmas. Dėl to jis galėjo pasitraukti į vienatvę, pasislėpti nuo didžiųjų žmonių garso ir mažųjų – apkalbų. Galėjo nurimti, susikaupti, įsigilinti. Nesirūpinti atpildu, garbe, pripažinimu. Išvyti iš savęs pavydą. Galėjo nepaisyti skurdo, nes kūrė savas pasaulio formas – ir stebėjosi jomis, džiūgavo. Mylėjo jas. Be jų nieko daugiau neturėjo.
Tapė ne teptuku, o savo siela. O baigęs darbą, mokėjo jį užmiršti, palikti pakeliui ir nueiti. Nes eiti buvo svarbiausia. Tas kelias – begalinis, nes neveda į jokius namus. Tai nustebimų kelias.
Ar taip galėjo būti? – klausi savęs, nubraukdamas metų apnašą nuo dailininko paliktų buvimo ženklų. Ar įmanoma pasauly būti tokiu, koks esi, ar tai – tik klajojanti legenda?

Kūrybinė valandėlė su profesionaliu keramiku Gvidu Raudoniu


   
Galerija FRUCTUS ARTIS, atstovaujanti profesionaliems Lietuvos menininkams, organizuoja susitikimus su profesionaliu keramiku GVIDU RAUDONIU vaikams bei suaugusiems.

Susitikimo tikslas – kiekvienam dalyviui pasiūlyti dar vieną galimybę atrasti savyje kūrėją, išreikšti savo individualumą.

Išdegti keramikos darbai lieka dalyviams. Tai laisvalaikio praleidimo būdas, malonumas padovanoti draugams, artimiesiems į savo rankų dirbinius įlietą dalelę nuoširdumo, meilės, kūrybinio polėkio ir rankų šilumos.

Tiju Vijrand. JAUNIMUI APIE MENĄ.


ELEKTRONINĖ KNYGA


Knygoje populiariai pateikiama svarbiausių meno rūšių – architektūros, skulptūros, tapybos – istorija, atskleidžiama Europos meno stilių raida. 

Menas lydėjo žmogų nuo senų senovės. Visos tautos ir mūsų, ir ankstesniais laikais siekė kurti "pagal grožio dėsnius“, žavėjosi meno kūriniais ir aukštino jų kūrėjus. Niekas, išskyrus meną, negalėjo pavaizduoti pasaulio turtingumo ir įvairovės. Išlikusieji tik mūsų dienų kūriniai pasakoja apie senus laikus ir išnykusias tautas. Net ir tada, kai kiti kultūros reiškiniai, tokie kaip kalba ir raštija, gali būti užmiršti, menas išlieka, išsaugodamas kažkada gyvenusių žmonių išvaizdą, perteikdamas jų mintis ir jausmus, gėrio ir blogio supratimą. 

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS.


ELEKTRONINĖ KNYGA
 


Juozas Adomonis (1932m) - dailininkas keramikas, Vilniaus dailės akademijos profesorius.
Daug dėmesio skiria moksliniam ir metodiniam darbui, įvairių taikomosios dailės žanrų ir architektūros kompozicijos dėsningumų analizei. 1994m išleistas vadovėlis "Nuo taško iki sistezės" pasirodė esantis reikalingas ir greitai buvo išpirktas. Todėl parengtas  antrasis jo leidimas. Šioje knygoje autorius, remdamasis daugelio metų darbo patirtimi, aptaria taikomosios dailės kompozicijos  menines priemones, aiškina architektūros ir dailės sąveikos, stiliaus ir madų klausimus bei simbolius, pateikia orientacinius kompozicijos užduočių pavyzdžius.


Kompozicija – kūrybos profesionalumo požymis. Ji suvokiama subjektyviai ir dažnai prieštaringai vertinama. Tačiau egzistuoja ir objektyvūs kūrybos dėsningumai, kurie išryškėjo ilgametėje praktikoje. Meno kūrinio ar daikto kompozicija daugiausia asocijuojasi su grožiu, harmonija, tikslingumu ir tvarka.
 

Dovanų čekis pageidaujamai sumai


Paveikslai - tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai taip pat keramika, skulptūra, tekstilė.


Dovanų čekis pageidaujamai sumai – Jūsų išsigelbėjimas, sunkiai įsivaizduojant, kokia turėtų būti dovana draugui, giminaičiui, bendradarbiui.

Mes tikime, kad esame reikalingi Jums, siekiantiems originalumo ir išskirtinumo, vertinantiems vienetinius, autorinius, originalius profesionalių menininkų sukurtus darbus.

TARP...


Niekur kitur neskelbtame DAIVOS LIUBAMIRSKAITĖS fotografijų cikle „TARP...“ - taip ir norisi pratęsti mintį - ... tarp meno ir gamtos, tarp žemės ir dangaus, tarp praeities ir ateities išlieka laikui nepavaldus jausmas siekti grožio, tobulumo, harmonijos.

                                                                www.dlfoto.lt

peržiūrėti galeriją

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
dėmė metalas kontrastas dekoras sidabras asimetrija medis aliuminis tekstūra simetrija šešėlis tapatybė kartotė kraklė formos tektonika rašmenys varis niuansas tekstilė šviesa koloritas ornamentas faktūra bronza ažūras kompozicijos vientisumas spalva dissimetrija atvaizdai dinamika stiklas statika audimas optinės iliuzijos vaizdo stilizacija tekstilininke ritmas dydis geležis proporcijos