Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
Termino taikomoji dekoratyvinė dailė atitikmenys kitose kalboseAsmenvardžių rodyklė


Atraminė literatūra


Becker H. Simbolių žodynas. Vilnius, 1995.
Beisetzer L. Architektúra ako umenie a veda. Tatran, 1980.
Biedermann H. Naujasis simbolių žodynas. Vilnius, 2002.
Buivydas R. Ezoterinis simbolių pasaulis. Vilnius, 1995.
Burneika J. Forma, kompozicija, dizainas. Vilnius, 2002.
Chiti J. F. La ceramica artistica actual. Buenos Aires, 1983.
Cholmianskis L. Ščipanovas A. Dizainas. Kaunas, 1987. Dailės žodynas. Vilnius, 1999.
Dundulienė P. Lietuvių liaudies kosmologija. Vilnius, 1988.
Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1930.
Garner P. The Contemporary Decoration Arts. London, 1990.
Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. Vilnius, 1985.
Grinius J. Grožis ir menas. Vilnius, 2002.
Gudavičienė G. Spalvotyros pagrindai. Vilnius, 1988.
Guzevičiūtė R. Europos kostiumo tūkstantmetis. Vilnius, 2000.
Hargittai I., Hargittai M. Symmetry through the Eyes of a Chemist. Weinheim, 1986.
Henze W. Ornament. Dekor und Zeichnen. Dresden, 1958.
Johansenas R. B. Menas ir mes. Vilnius, 1975.
Kasputis V., Ziberkas L. Architektūrinės kompozicijos pagrindai. Vilnius, 1982.
Kralikauskas J. Psichologijos įvadas. Kaunas, 1993.
Kudirka J. Spalva liaudies mene. Vilnius, 1988.
Lauer D. A. Design basics. Tomson, 2005.
Lempiäinen P. Skaičių simbolika. Vilnius, 2001.
Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002
Mačiulis A. Architektūra. Vilnius, 1997.
Mačiulis A. Dailė architektūroje. Vilnius, 2003.
Minkevičius J. Architektūros kryptys užsienyje. Vilnius, 1971.
Morant H. Histoire des arts décoratifs des origines à nos jours. Paris, 1970.
O‘Keffe. Zapatos. Barcelona, 1997.
O’Neill. Introduction to the Decorative Arts. London, 1990.
Ouchi H. Japanese optical and geometrical art. New York, 1977.
Palaima J. Mastelis. Vilnius, 2002.
Rosenthal R., Ratzka H. The story of modern applied art. New York, 1948.
Senovės baltų simboliai.Vilnius, 1992.
Sezemanas V. Estetika. Vilnius, 1970.
Sruoga B. Raštai. Vilnius, 1957, t. 6.
Suchotinas A. Ritmai ir algoritmai. Vilnius, 1998.
Šepetys L. Daiktų grožis. Vilnius, 1965.
Šiukščius G. Dizainas: menas, mokslas, technika. Vilnius, 2005.
Šliogeris A. Daiktas ir menas. Vilnius, 1988.
Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Ryga, 1979.
Taurinskienė V. Apie kostiumą. Kaunas, 1988.
Гильде В. Зеркальный мир. Москва, 1982.
Кубанейшвили Т. О пропорции. Билиш, 1981.
Левитин К. Е. Геометрическая рапсодия. Москва, 1984.
Орлова Л. Азбука моды. Москва, 1988.
Рабкин Е. Б., Соколова Е. Г. Цвет вокруг нас. Москва, 1964.
Раппопорт C. X. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. Москва, 1968.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.


Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispa



kiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
stiklas kontrastas šešėlis niuansas asimetrija optinės iliuzijos faktūra rašmenys koloritas sidabras tekstilininke varis statika šviesa aliuminis medis dydis metalas ornamentas tekstilė tekstūra proporcijos dissimetrija simetrija dekoras kartotė formos tektonika spalva dėmė geležis audimas kompozicijos vientisumas ritmas tapatybė atvaizdai vaizdo stilizacija bronza dinamika kraklė ažūras