Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
FUNKCIONALAUS OBJEKTO PROJEKTAVIMO SĄLYGOSTermino taikomoji dekoratyvinė dailė atitikmenys kitose kalbose


NEFUNKCIONALIOS KOMPOZICIJOS PRINCIPAI 

 

Tai siužetinės ir besiužetės kompozicijos, autoriaus individualiai sumanytos, pagrįstos jo koncepcija. Tokie kūriniai daugiausia rodomi parodose, konkursuose. Jų atsiradimą lemia individo prigimtis, patyrimas ir įvairios meno tendencijos. Tam įtakos turi atlikimo medžiaga, technika ir technologija. Kompozicijos meninės raiškos ir harmonizavimo priemonės pasirenkamos laisvai. Kai kuriems sumanymams įgyvendinti reikia surinkti atitinkamą medžiagą iš gamtos, meno, kultūros, istorijos, filosofijos ir literatūros. Paskui daromi eskizai, maketai, technologiniai bandymai ir pan. Kartais iš anksto pagalvojama apie ekspozicijos plotus ir erdves, įrangą, apšvietimą bei transportavimo būdus. Vertinimo kriterijai – profesionalumas, originalumas, tradicijų išlaikymas ir kt.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
medis dydis varis formos tektonika metalas stiklas ritmas atvaizdai rašmenys dekoras kartotė tekstūra dinamika asimetrija statika šviesa tekstilininke vaizdo stilizacija aliuminis audimas proporcijos kontrastas bronza faktūra dissimetrija tapatybė niuansas koloritas kompozicijos vientisumas tekstilė simetrija geležis spalva kraklė dėmė sidabras optinės iliuzijos ornamentas šešėlis ažūras