Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
FUNKCIONALAUS OBJEKTO PROJEKTAVIMO SĄLYGOSTermino taikomoji dekoratyvinė dailė atitikmenys kitose kalbose


NEFUNKCIONALIOS KOMPOZICIJOS PRINCIPAI 

 

Tai siužetinės ir besiužetės kompozicijos, autoriaus individualiai sumanytos, pagrįstos jo koncepcija. Tokie kūriniai daugiausia rodomi parodose, konkursuose. Jų atsiradimą lemia individo prigimtis, patyrimas ir įvairios meno tendencijos. Tam įtakos turi atlikimo medžiaga, technika ir technologija. Kompozicijos meninės raiškos ir harmonizavimo priemonės pasirenkamos laisvai. Kai kuriems sumanymams įgyvendinti reikia surinkti atitinkamą medžiagą iš gamtos, meno, kultūros, istorijos, filosofijos ir literatūros. Paskui daromi eskizai, maketai, technologiniai bandymai ir pan. Kartais iš anksto pagalvojama apie ekspozicijos plotus ir erdves, įrangą, apšvietimą bei transportavimo būdus. Vertinimo kriterijai – profesionalumas, originalumas, tradicijų išlaikymas ir kt.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
tekstūra kraklė tekstilininke tapatybė atvaizdai spalva koloritas proporcijos sidabras metalas medis šviesa varis kartotė formos tektonika niuansas stiklas rašmenys bronza audimas ornamentas geležis dinamika kontrastas vaizdo stilizacija dekoras kompozicijos vientisumas aliuminis ažūras tekstilė dėmė statika dydis šešėlis faktūra simetrija ritmas optinės iliuzijos dissimetrija asimetrija