Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
ŠVIESTUVAI NEFUNKCIONALIOS KOMPOZICIJOS PRINCIPAI


FUNKCIONALAUS OBJEKTO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

 

Paskirtis (funkcija). Unikalus, mažatiražis arba serijinis gaminys.

Medžiagų ypatybės: plastiškumas, tvirtumas, trapumas, struktūriškumas, skaidrumas, faktūra, spalva ir kt.

Dydis, tūris, mastelis (santykis su žmogumi, aplinka arba ansambliu).

Orientacija: dėmesys funkcinėms detalėms, dekorui.

Formos tektonika (jos geometrinė arba amorfinė struktūra, proporcijų nustatymas, ergonominiai reikalavimai, gamybos būdai, pjūvių analizė).

Technologija.

Dekoras, spalva (jų variantai).

Transportavimas, laikymas, valymas.

Prekinis apipavidalinimas (markiravimas, įpakavimas).

Medžiagų sąnaudos, savikaina.

Projektas: bendras vaizdas, išklotinės ir projekcijos, fragmentai ir detalės, darbo brėžiniai. Nurodyti mastelį bei matmenis, tūrius, surašyti elementų bei medžiagų specifikaciją ir metriką (mokyklos arba firmos pavadinimas, kursas arba pareigos, autoriaus ir vadovo pavardės ir parašai, atlikimo data).

Projekto aprašymas (nurodomi objekto prototipai ir analogai, eskizai ir nuotraukos, brėžiniaiir schemos, technologiniai eksperimentai, gamybos aprašymas, tiražas, ekspertų išvados, literatūra ir kita dokumentacija).

Projekto papildymas: modeliai, maketai, bandymų pavyzdžiai.

Projekto vertinimo kriterijai

1. Idėjos originalumas.

2. Praktiškumas, gamybos paprastumas ir pigumas. 

3. Meniškumas.

4. Projekto kokybė.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
kraklė formos tektonika tekstilininke dissimetrija medis sidabras vaizdo stilizacija metalas kompozicijos vientisumas kontrastas stiklas tekstilė ažūras šešėlis proporcijos dekoras tapatybė bronza audimas rašmenys asimetrija atvaizdai kartotė spalva varis dydis niuansas ornamentas statika geležis simetrija tekstūra ritmas šviesa faktūra aliuminis dėmė optinės iliuzijos dinamika koloritas