Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
SUVENYRAIPAPRASTIEJI MUZIKOS INSTRUMENTAI


DEKORATYVINĖS KAUKĖS


Kaukė – veido apdangalas, vaizduojantis žmogaus, gyvūno ar fantastinės būtybės galvą. Kaukes pradėta dėvėti dar pirmykščių žmonių apeigose. Ypač jos paplitusios Afrikoje, Amerikoje, Azijoje (Sibire) ir Okeanijoje.

Kaukės būna apeiginės, laidojimo ir teatrinės.

1. Apeiginės kaukės (primityvių tautų magiškų šokių, Europoje ir Lietuvoje – Užgavėnių, Velykų, vestuvių) dar skirstomos į antropomorfines (čigono, žydo, vengro, elgetos), zoomorfines (vilko, lapės, gervės, arklio, meškos) ir demonomorfines (velnio, giltinės, slibino). Dažniausiai jos yra iškreipto groteskiško pavidalo. Gaminamos iš medžio, beržo tošies, avikailių, pakulų, šiaudų, popieriaus ir kitokių medžiagų. Kartais dažomos ryškiausiomis spalvomis.

2. Laidojimo kaukės (randamos senuose kapuose) siejamos su protėvių kultu, pomirtiniu gyvenimu. Molinių, medinių, gipsinių ir auksinių kaukių aptikta Egipte, Asirijos, Graikijos nekropoliuose, taip pat Irane, Ispanijoje, Meksikoje, Peru, Sibire ir kt.

3. Teatrines (maskarado) kaukes naudojo antikos aktoriai (skirtingas komiškiems ir tragiškiems personažams), viduramžių vaidintojai, dar ir dabar jos matomos Indijos, Indonezijos, Japonijos, Kinijos vaidinimuose (kartais pagal kaukes nusigrimuojama).

Antikoje, renesanso ir baroko architektūroje ir dailėje kaukė paplito kaip jų elementas (vad. maskaronai). Tai daugiausia stilizuotas skulptūrinis arba grafinis žmogaus, gyvūno, fantastinės būtybės veidas ar galva su būdinga deformuota išraiška, įmantria šukuosena. Tokiomis kaukėmis puošiamos langų ir durų apvadų sandūros, kolonų kapiteliai, konsolės, kartušai, fontanai, židiniai, taikomosios dailės dirbiniai. Lietuvoje kaukėmis buvo papuošti renesansiniai Vilniaus valdovų rūmų kokliai, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus, Videniškių bažnyčios sakykla.

Tikslas: susipažinti su ryškiausiu taikomosios ir de¬koratyvinės dailės žanru, lavinti fantaziją. Kaukė skiriama apeigoms, vaidinimams, interjero puošybai arba kaip suvenyras.

Sprendimas: bareljefas arba horeljefas, atliekamas naudojant popierių, papjė mašė, medį, audinius, gipsą, terakotą, majoliką, stiklą, kriaukles, žoles, dažus ir kt. Gali būti įvairūs sprendimų variantai, tarp jų ir mobilūs. Stilistinis sprendimas neribojamas (liaudiškas, tradicinis, avangardinis).


Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.


 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
tekstūra sidabras tekstilininke ornamentas šešėlis kompozicijos vientisumas spalva dinamika atvaizdai asimetrija koloritas niuansas dissimetrija audimas optinės iliuzijos metalas tapatybė dekoras medis geležis kontrastas statika bronza vaizdo stilizacija ritmas rašmenys ažūras varis formos tektonika šviesa aliuminis dydis faktūra simetrija stiklas tekstilė kartotė proporcijos dėmė kraklė