Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
KĄ SIMBOLIZUOJA SPALVOSSUVENYRAI


KOMPOZICIJOS PRADMENŲ MOKYMASBet koks mano mokymo išdėstymas man atrodo blankus, palyginti su tuo, kas iš tikrųjų įvyksta tuo metu, kai artimai bendraujama su mokiniais.

Johannes Itten


Įvadinis kompozicijos kursas Vilniaus dailės akademijoje dėstomas visų taikomosios dailės, dizaino ir architektūros specialybių studentams. Dažniausiai apsiribojama praktinėmis užduotimis, atsižvelgiant į kiekvienos specialybės specifiką, naudojamas medžiagas ir atlikimo techniką. Todėl kompozicijos pradmenų užduotys yra skirtingos, nors su meninėmis priemonėmis supažindinama vienodai nuosekliai nuo paprastų iki sudėtingų dalykų. Mokantis taikyti elementarias menines priemones, atliekamos nesudėtingos objektų užduotys, naudojant atitinkamas medžiagas ir techniką.

Paprastai kompozicijos mokymas prasideda nuo elementų išdėstymo plokštumoje, t.y. dvimatės kompozicijos. Nuo taško padėties pereinama prie linijų, dėmių, faktūrų, ritmo, simetrijos ir asimerijos, statikos ir dinamikos, kontrastų ir niuansų reikšmės aiškinimo. Taip pat daug dėmesio skiriama ornamento kompozicijai ir gamtos formų studijavimui. Atliekama grafiškai, naudojant spalvas, įvairias faktūras, koliažus, grotažus, atspaudus ir nesudėtingus lankstinius iš popieriaus bei kitų medžiagų.

Išmokus komponuoti plokštumoje, pereinama prie tūrinės (trimatės) kompozicijos. Aiškinamasi, kaip nustatyti objekto dydį, kokia turi būti orientacija, proporcijos, formos tektonika ir jos dekoravimas. Šiame etape ne tik komponuojami abstraktūs modeliai, bet ir projektuojami nesudėtingi gaminiai. Vėliau mokomasi projektuoti formą siejant su funkcija, kurti ansamblį, spręsti sąveikos su architektūra, stiliaus ir mados klausimus. Aukštesniųjų kursų studentai pasirenka mėgstamą žanrą, tobuliau įvykdo ne tik funkcionalias užduotis, bet ir reiškia savo konceptualias idėjas. Bakalauro studijų baigiamasis darbas parodo ne tik specialybės mokėjimą, bet ir studento individualų kūrybinį braižą.

Toliau pateikiamos apibendrintos programos ir užduotys, kurios gali būti pritaikytos skirtingų specialybių konkrečioms užduotims atitinkama tema. Panašiu principu galima sudaryti ir kitas pageidaujamas programas bei užduotis.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
spalva stiklas šešėlis ritmas bronza asimetrija audimas rašmenys dinamika medis metalas geležis kartotė sidabras tekstūra ažūras atvaizdai statika formos tektonika dissimetrija tekstilė kontrastas niuansas koloritas kraklė dėmė šviesa dydis vaizdo stilizacija tapatybė varis aliuminis simetrija faktūra dekoras tekstilininke kompozicijos vientisumas proporcijos ornamentas optinės iliuzijos