Ankstesnis skyrius: Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
SIMETRIJA, ASIMETRIJA IR DISSIMETRIJAKONTRASTAS, NIUANSAS IR TAPATYBĖ


STATIKA IR DINAMIKA


Statiškumas ir dinamiškumas yra skirtingos sąvokos, turinčios priešingą prasmę: tai rimtis, ramybė ir veikimas, vidinė energija.

Algimantas Mačiulis


 
Statika (gr. statike) – tai mokslas, tiriantis kūno pusiausvyrą veikiančias jėgas. Menininkui statikos sąvoka yra filosofinė, reiškianti tvirtumą, pastovumą, rimties ir ramybės būseną. Taigi kompozicija, išreikšta stabilia, masyvia ir sunkia forma, pabrėžia idėjos svarbą, pastovumą, amžinybės įkūnijimą. Tai būdingiausia memorialiniams paminklams, reprezentaciniams rūmams ir kulto pastatams. Be to, statika pabrėžia kompozicijos ramų monumentalumą bei griežtą dekoratyvumą. Puikiausias to pavyzdys – lietuvių liaudies skulptūra bei mažoji architektūra (koplytstulpiai, kryžiai, koplytėlės). Statiškiems objektams būdingas simetriškumas bei vertikalios ir horizontalios linijos.

Stabilumu daugiausia pasižymi geometriniai kūnai. Statišku laikomas kvadratas, skritulys, kubas, taisyklingas daugiakampis, gretasienis. Tačiau geometriniai kūnai, būdami pasvirę, atrodo dinamiški – taip intriguojančiai yra pasviręs Pizos bokštas Italijoje. Grupė nevienodo aukščio statiškų formų taip pat atrodo dinamiškai (pvz., Niujorko miesto panorama). Dažnai formų statiškumą lemia medžiaga, struktūra ir atlikimo technika, pavyzdžiui, akmuo, šamotas; statyba iš blokų, plytų; žiedimas ir tekinimas. Visi žiesti indai formuoti pagal vertikalią simetrijos ašį, todėl jie visuomet statiški.

Lygios, statiškos formos (ritinio, gretasienio ir pan.) stabilumas priklauso nuo pagrindo ir statmens santykio, kitu atveju formos stabilumą galima padidinti, praplėtus į apačią jos siluetą. Objekto statiškumą gali pabrėžti linija, dėmė, spalva, simetrija, tapatybė ir metrinis ritmas. Statiškumas taikomosios dailės objektams (pvz., indams) suteikia stabilumo, tuo tarpu dekoratyviniuose kūriniuose, siekiant kompozicinio laisvumo, sąmoningai jo atsisakoma.

Dinamika (gr. dynamikos – jėgos, jėginis) tiria vidines ir išorines jėgas, kurios veikia mechaninių sistemų judėjimą. Tai platus, sudėtingas ir labai naudingas mokslas. Juo, bent iš dalies, remiasi dizaineriai, projektuodami įvairias aerodinamines transporto priemones, įvairius techninius prietaisus, ir architektai, projektuodami hidrotechninius ir aerodinaminius pastatus bei kitus objektus. Judesį, energiją vizualiai išreiškia matematinės kreivės, dailės kūriniuose – įstrižainė (pvz., šv. Jurgis su ietimi, kuri statiškai kompozicijai suteikia veržlumo ir kovingumo), o emocinę įtampą ir kulminaciją muzikoje – stiprėjantys garsiniai akcentai (nuo piano iki fortissimo). Be judesio neįsivaizduojamas baletas, teatras, kinas, kinetinis menas. Architektūroje ir dailėje fizinis judesys išreiškiamas proporcijomis, ritmu, įstrižaine, kelių kompozicinių ašių susikirtimu, asimetrija, didelių ir mažų formų kaita, spalva, šviesos ir šešėlių kontrastais. Dinamikai būdingas formų lengvumas, veržlumas, aptakumas, pasikartojimas. Tuo pasižymi baroko, rokoko, secesijos ir ekspresionizmo architektūra ir dailė. Efektingą dinamiką matome optinės dailės kūriniuose. Dinamine kompozicija galima išreikšti žaismingas ir svarbias temas: šokį, cirką, sportą, medžioklę, kovą, darbą, skrydį ir kt.

Dinamiškai formai ir kompozicijai sukurti didelę reikšmę turi medžiaga ir konstrukcinės galimybės. Ypač daug dinamiškų formų atsirado kartu su betono ir plastiko paplitimu, laisvu molio, medžio, stiklo ir metalo apdorojimu, tekstilės naujų galimybių interpretacija. Statikos ir dinamikos, kaip priešybių, derinimas kūryboje teikia įdomias kompozicijas tiek formos, tiek minties atžvilgiu.

Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
tekstūra rašmenys statika bronza faktūra tapatybė koloritas kontrastas varis medis spalva dėmė formos tektonika atvaizdai simetrija optinės iliuzijos kraklė geležis dydis metalas sidabras niuansas ritmas stiklas asimetrija dissimetrija proporcijos ornamentas šešėlis kompozicijos vientisumas tekstilė vaizdo stilizacija dekoras šviesa aliuminis kartotė tekstilininke dinamika audimas ažūras