Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS.

Juozas Adomonis (1932m) - dailininkas keramikas, Vilniaus dailės akademijos profesorius.
Daug dėmesio skiria moksliniam ir metodiniam darbui, įvairių taikomosios dailės žanrų ir architektūros kompozicijos dėsningumų analizei. 1994m išleistas vadovėlis "Nuo taško iki sistezės" pasirodė esantis reikalingas ir greitai buvo išpirktas. Todėl parengtas  antrasis jo leidimas. Šioje knygoje autorius, remdamasis daugelio metų darbo patirtimi, aptaria taikomosios dailės kompozicijos  menines priemones, aiškina architektūros ir dailės sąveikos, stiliaus ir madų klausimus bei simbolius, pateikia orientacinius kompozicijos užduočių pavyzdžius.


Kompozicija – kūrybos profesionalumo požymis. Ji suvokiama subjektyviai ir dažnai prieštaringai vertinama. Tačiau egzistuoja ir objektyvūs kūrybos dėsningumai, kurie išryškėjo ilgametėje praktikoje. Meno kūrinio ar daikto kompozicija daugiausia asocijuojasi su grožiu, harmonija, tikslingumu ir tvarka.


Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 
PRATARMĖ
TAIKOMOSIOS DAILĖS IŠKILIMAS
KOMPOZICIJOS TEORIJOS RAIDA
KOMPOZICIJOS MENINĖS RAIŠKOS IR HARMONIZAVIMO PRIEMONĖS
TAŠKAS IR LINIJA
DĖMĖ, ŠVIESA IR ŠEŠĖLIS
FAKTŪRA, TEKSTŪRA, KRAKLĖ IR AŽŪRAS
SPALVA IR KOLORITAS
DYDIS, PROPORCIJOS IR ORIENTACIJA
SIMETRIJA, ASIMETRIJA IR DISSIMETRIJA
STATIKA IR DINAMIKA
KONTRASTAS, NIUANSAS IR TAPATYBĖ
OPTINĖS ILIUZIJOS
RITMAS, ORNAMENTAS IR DEKORAS
RAŠMENYS IR ATVAIZDAI
FORMA IR JOS TEKTONIKA
VAIZDO STILIZACIJA IR KARTOTĖ
KOMPOZICIJOS VIENTISUMAS
ARCHITEKTŪROS IR DAILĖS SĄVEIKA
STILIAUS IR MADOS ĮTAKA KOMPOZICIJAI
MENO IR MOKSLO SĄSAJOS
ARCHETIPŲ, SIMBOLIŲ IR ŽENKLŲ SEMANTIKA
KĄ SIMBOLIZUOJA GEOMETRINĖS FORMOS
KĄ SIMBOLIZUOJA SKAIČIAI
KĄ SIMBOLIZUOJA SPALVOS
KOMPOZICIJOS PRADMENŲ MOKYMAS
SUVENYRAI
DEKORATYVINĖS KAUKĖS
PAPRASTIEJI MUZIKOS INSTRUMENTAI
INDAI
SERVIZO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
DEKORATYVINĖS VAZOS UŽDUOTIS
KILIMO KOMPOZICIJOS UŽDUOTIS
ŠVIESTUVAI
FUNKCIONALAUS OBJEKTO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
NEFUNKCIONALIOS KOMPOZICIJOS PRINCIPAI
Termino taikomoji dekoratyvinė dailė atitikmenys kitose kalbose
Atraminė literatūra
Asmenvardžių rodyklė

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
bronza proporcijos metalas šešėlis audimas kontrastas ornamentas optinės iliuzijos statika ažūras dinamika tekstūra asimetrija faktūra vaizdo stilizacija kraklė aliuminis spalva dėmė tapatybė kompozicijos vientisumas tekstilė atvaizdai varis simetrija medis kartotė ritmas šviesa stiklas dydis rašmenys dekoras sidabras koloritas dissimetrija geležis niuansas tekstilininke formos tektonika