Tiju Vijrand. Jaunimui apie meną. 2-asis leidimas. Kitas skyrius:
PIRMYKŠTIS MENAS


ĮVADAS


Menas lydėjo žmogų nuo senų senovės. Visos tautos ir mūsų, ir ankstesniais laikais siekė kurti "pagal grožio dėsnius“, žavėjosi meno kūriniais ir aukštino jų kūrėjus. Niekas, išskyrus meną, negalėjo pavaizduoti pasaulio turtingumo ir įvairovės. Išlikusieji tik mūsų dienų kūriniai pasakoja apie senus laikus ir išnykusias tautas. Net ir tada, kai kiti kultūros reiškiniai, tokie kaip kalba ir raštija, gali būti užmiršti, menas išlieka, išsaugodamas kažkada gyvenusių žmonių išvaizdą, perteikdamas jų mintis ir jausmus, gėrio ir blogio supratimą. Menas pasakoja apie jų gyvenimą, tradicijas ir papročius.

Meno istorija - tai žmonijos didžiausių laimėjimų istorija, laimėjimų, kurių vertė niekada nemažėja. Susipažįstančiųjų su meno istorija kaskart laukia nauji džiaugsmai, išgyvenimai ir atradimai. Tai gerai pamatytume, jei palygintume meno istoriją su kitomis žmonijos veiklos sritimis, pavyzdžiui, su technikos išradimais. Kiekviena techninė operacija arba mašina, kuri šiaip dar yra gera, tuoj pat be jokio gailesčio atmetama, kai tik išrandama geresnė. Tuo tarpu nauji meno laimėjimai niekada nepajėgia užgožti ankstesnių laikų palikimo.

Menas glaudžiai susijęs su savo epochos dvasiniu gyvenimu ir istorija, nors dažnai tuos ryšius ne iš karto pavyksta įžvelgti. 

Menas skirstomasį rūšis. Šioje knygoje kalbėsime apie architektūrą, skulptūrą, tapybą, šiek tiek užsiminsime ir apie grafiką bei taikomąjį meną.

Menas nuolat keitėsi. Skirtingais laikotarpiais įvairiose šalyse sukurti meno kūriniai nepanašūs vieni į kitus. Įžvelgti tvarką, aiškumą, atrasti sistemą šioje įvairovėje - įdomus uždavinys. Čia jaunajam meno mėgėjui turėtų pagelbėti ir ši knyga. Joje trumpai aprašomi būdingi skirtingų epochų meno požymiai, pasakojama apie žymiausius menininkus. Ypač dažnai čia sutiksite sąvoką "stilius. Šis žodis turi daug prasmių. Senovės Romoje taip buvo vadinama nusmailinta lazdelė- rašymo priemonė. Medinėse vaškuotose lentelėse ja buvo įspaudžiami rašto ženklai. Bet kiekvienas rašantysis turėjo savo braižą. Jį taip pat pradėta vadinti stiliumi. Vėliau žodžio prasmė keitėsi, - juo buvo išreiškiami menininko kūrybos saviti bruožai, kuriais jo kūriniai skyrėsi nuo kitų autorių kūrybos. Tačiau vienoje epochoje kūrusių dailininkų kūriniai turi daug bendrų bruožų, todėl žodžio "stilius sąvoka pradėta vartoti bendriems bruožams, būdingiems visos meninės epochos kūriniams, išreikšti. Būtent šia prasme mūsų knygoje ir vartojamas žodis "stilius“, kalbama apie Europos meno stilių istoriją (arba apie tokius stilius, kurie buvo glaudžiai susiję su Europos menu). Tačiau reikėtų neužmiršti, kad ir kitose pasaulio dalyse taip pat buvo kuriamas aukščiausios vertės menas, turintis ryškių ir nepakartojamų savo stiliaus požymių.

Norint išmokti suprasti meną ir iš tikrųjų juo gėrėtis, vien skaityti nepakanka: meno kūrinius reikia matyti. Ir ne tik reprodukcijas, bet ir originalus - muziejuose, parodose. Kiekvienas miestas turi savo muziejų, kuriame saugomos meno vertybės. Rytų Europoje didžiausia Vakarų Europos meno kolekcija yra Sankt Peterburgo valstybiniame Ermitaže ir Maskvos A. Puškino vaizduojamojo meno muziejuje. 

Garsiausias Lietuvoje - Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Vertingas dailės kūrinių kolekcijas turi Lietuvos valstybinis dailės, Lietuvos istorijos ir etnografijos, Šiaulių "Aušros“ ir kiti muziejai. 

 

Tiju Vijrand. JAUNIMUI APIE MENĄ. 2-asis leidimas. © Leidykla „Šviesa“, Kaunas, 2001.
Versta iš Tiiu Viirand. KUNSTTIRAAMAT NOORTELE. © Kirjastus „Kunst“, Tallin, 1982.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.


Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
tekstilininke tekstilė spalva geležis dekoras ornamentas kontrastas asimetrija kartotė optinės iliuzijos rašmenys koloritas varis niuansas metalas ritmas proporcijos ažūras faktūra atvaizdai sidabras statika medis audimas vaizdo stilizacija tapatybė dinamika kraklė dėmė šešėlis aliuminis dissimetrija dydis bronza formos tektonika tekstūra stiklas kompozicijos vientisumas šviesa simetrija