Tinklapio naudojimosi sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šias Tinklapio naudojimo sąlygas prieš pradedant naudotis Tinklapiu.


UAB “Fructus Artis” (toliau vadinama “Fructus Artis”) suteikia Jums galimybę naudotis Fructus Artis Tinklapiu adresu www.fructusartis.com (toliau vadinamo “Tinklapiu”) vadovaujantis žemiau nurodytomis Tinklapio naudojimosi sąlygomis (toliau vadinamomis “Sąlygomis”.

Naudodamiesi šiuo Tinklapiu Jūs sutinkate laikytis Sąlygų. Jei Jūs nesutinkate laikytis šių Sąlygų, prašome nesinaudoti Tinklapiu. Fructus Artis pasilieka sau teisę keisti šias Sąlygas iš dalies ar visiškai bet kuriuo metu be jokio išankstinio įspėjimo. Jūs turėtumėte visada pasitikrinti šias Sąlygas prieš naudodamiesi Tinklapiu. Jūsų naudojimasis Tinklapiu po šių Sąlygų pakeitimo reiškia, kad Jūs sutinkate su tokiais pakeitimais.

Naudodamiesi šiuo Tinklapiu Jūs patvirtinate kad esate visiškai veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, vyresnis nei 18 metų, kurio veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas.


Autorių teisės

Jei nenurodyta kitaip, šio Tinklapio ir bet kurios atskiros jo dalies autoriaus teisės priklauso Fructus Artis, todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą Tinklapį ar jo dalį, taip pat jame esančią medžiagą bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, kopijuoti, skelbti, programuoti, rodyti, publikuoti, perduoti ar kitaip naudoti bet kokia forma ir bet kokiose informacijos priemonėse. Taip pat draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, galinčius pažeisti išimtines Fructus Artis teises į šį Tinklapį ar prieštaraujančius sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

Šiame Tinklapyje esantys ženklus, prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai, įskaitant priklausančius Fructus Artis, yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtinės teisės saugomos atitinkamų įstatymų. Be jų rašytinio sutikimo draudžiama naudoti Tinklapyje esančius ženklus, prekių ženklus, paslaugų ženklus bei logotipus, įskaitant priklausančius Fructus Artis, bet kuriuo būdu ar forma.

Tinklapyje panaudotos nuotraukos, dizainas, kt., taip pat yra saugomi atitinkamų įstatymų ir juos draudžiama naudoti be autorių sutikimo.


Lankytojai

Nebent nurodyta kitaip, Tinklapyje pateikiama informacija yra skirta pardavimui prekių ir gaminių, esančių Lietuvos Respublikoje.

Fructus Artis naudoja ir kontroliuoja šį Tinklapį iš savo buveinės Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.

Fructus Artis negarantuoja, kad šiame Tinklpayje pateikiama informacija, taip pat šiame Tinklapyje siūlomos prekės ir gaminiai tinka naudojimui kitose teritorijose. Asmenys, naudojantys Tinklapį ar užsakantys prekes ir gaminius per šį Tinklapį iš kitų teritorijų, tai daro savo rizika ir patys atsako už vietinių įstatymų laikymąsi, jei tokie vietiniai įstatymai yra taikomi.


Teisėtumo išlyga

Bet kokia šiame Tinklapyje pateikiama informacija yra skirta tik informaciniams tikslams, nebent nurodyta kitaip.

Išskyrus, jei nurodyta kitaip, Fructus Artis neprisiima jokių įsipareigojimų ir pareiškia, kad nėra susaistyta kokių nors sutartyse ar įstatymuose numatytų prievolių dėl Tinklapyje pateiktų klaidų, trūkumų ar neatitikimų, galinčių pasitaikyti tekste ar informacijoje, bei neįsipareigoja taisyti tokių trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų.

Fructus Artis negarantuoja šio Tinklapio savalaikio prieinamumo, taip pat nenutrūkstamo jo funkcionavimo bei klaidų nebuvo, taip pat kad klaidos bus taisomos ar kad Tinklapis bei jį palaikantys serveriai yra be virusų ar kitų žalingų elementų.

Fructus Artis negarantuoja visų jai siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo ir apsaugos, perduodant jas internetu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis ir Jūs tai darote savo rizika.


Taikoma teisė ir jurisdikcija

Visa Tinklapyje esanti informacija ir jos turinys atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Šioms Sąlygoms bei Tinklapio naudojimui yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos jurisdikcija bus taikoma ginčų ir/ar pretenzijų atveju dėl Tinklapio naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl prekių ir gaminių užsakymo, vykdymo, pristatymo, atsiskaitymo ir mokėjimo procedūrų, taip pat dėl kokybės ir trūkumų klausimų, įskaitant visus kitus klausimus, kurie nėra paminėti .


Privatumo politika

Fructus Artis siekia apsaugoti Tinklapio lankytojų, vartotojų ir klientų privatumą žemiau nurodytais būdais.


Asmens duomenys

Jums lankantis mūsų Tinklapyje, tam tikrais atvejais Fructus Artis gali rinkti informaciją apie Jus. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Jūs apsilankote Tinklapyje, kadangi Jūsų interneto protokolo adresą (SSL) turi atpažinti serveris. Fructus Artis gali naudoti šią informaciją stebėdama ir analizuodama atskirų Fructus Artis Tinklapio dalių lankomumą.

Lankytojų asmens tapatybės Fructus Artis nenustatinėja ir Jūsų identifikavimo ženklų nenaudoja, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi konkretiems tikslams, pvz., Jums siekiant sudaryti sutartį ir kt. Tokiu atveju Fructus Artis paprašys pateikti informaciją , kuria naudojantis galima Jus atpažinti (asmeninę informaciją) ar su Jumis susisiekti.

Lankydamiesi Fructus Artis Tinklapyje ir tokiu būdu pateikdami savo asmens duomenis, o taip pat pateikdami savo asmens duomenis pagal Fructus Artis prašymus, Jūs tuo pačiu sutinkate, kad Fructus Artis turi teisę juos naudoti žemiau nurodytais tikslais:
  • Užtikrinti, kad Fructus Artis Tinklapis atitinka Jūsų poreikius, bei sukurti ir skelbti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį Tinklapio turinį.
  • Suteikti Jūsų prašomas ar perkamas paslaugas, įskaitant sutarčių sudarymą, užsakymų vykdymą, kt.
  • Informuoti Jus, jei to pageidaujate, apie gaminių atnaujinimus, specialius pasiūlymus, atnaujintą informaciją ir kitas naujas paslaugas.
  • Leisti Jums prieiti prie Fructus Artis Tinklapio apribotos prieigos sričių.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslams.

Kai lankotės Tinklapyje, kai kurią informaciją Fructus Artis gali išsaugoti naudodamasi "Cookies" rinkmenomis (slapukais), kuriuos Jūsų kompiuteris parsisiunčia automatiškai. Šios rinkmenos nenaudojamos Jūsų asmens duomenų kaupimui, negadina kitų rinkmenų. Jei pageidaujate, galite išjungti "Cookies", keisdami naršyklės nustatymus.

Fructus Artis įsipareigoja neatskleisti su Jūsų asmens duomenų, gaunamų Jums lankantis šiame Tinklapyje, jokiems tretiesiems asmenims, tačiau kartais Fructus Artis samdo trečiuosius asmenis Fructus Artis vardu suteikti tam tikras paslaugas, įskaitant pirkinių įpakavimą, siuntimą paštu ir pristatymą, atsakymą į vartotojų klausimus apie gaminius ar paslaugas, pašto siuntimą ir operacijų registracijos tvarkymą. Tokiems tretiesiems asmenims Fructus Artis suteiks tik tą informaciją, kurios reikia norint suteikti paslaugą ir joms bus draudžiama naudoti tą informaciją bet kokiems kitiems tikslams.

Nors Fructus Artis imasi priemonių siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis, Fructus Artis negali garantuoti Jūsų perduodamos informacijos saugumo ir Jūs tai darote savo rizika. Gavusi Jūsų perduodamą informaciją Fructus Artis imasi finansiškai pagrįstų pastangų siekiant užtikrinti šios informacijos saugumą Fructus Artis sistemose. Siekiant apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėto priėmimo, naudojimo ar atskleidimo, Fructus Artis naudoja įvairias saugos technologijas ir procedūras. Pavyzdžiui, asmeninė informacija yra saugoma ribotos prieigos kompiuterių serveriuose, esančiuose kontroliuojamose patalpose, kt. Tačiau Jūs esate visiškai atsakingas už Jums suteiktų vartotojo pavadinimų, slaptažodžių ir/ar sąskaitos informacijos saugumą.

Informuojame, kad pagal galiojančius įstatymus, Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kt. Tuo atveju, jei nesutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, Fructus Artis negalės suteikti Jums norimų paslaugų bei nejungsime Jūsų asmeninės informacijos su Tinklapio lankymo duomenimis.

Lankydamiesi Tinklapyje Jūs patvirtinate savo supratimą, kad Fructus Artis gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalauja įstatymai, arba pagrįstai tikėdama, kad tai reikalinga: (a) siekiant laikytis įstatymų arba teisinių procedūrų, kurios taikomos Fructus Artis arba Fructus Artis Tinklapiui; (b) ginti ir saugoti teises ir nuosavybę arba (c) nenumatytais atvejais užtikrinti Fructus Artis darbuotojų, Fructus Artis gaminių ir paslaugų, vartotojų ar visuomenės narių asmeninį saugumą.

Fructus Artis negali užtikrinti jokios asmeninės informacijos, kurią Jūs perduodate pasinaudodami trečiųjų asmenų tinklapių nuorodomis į Tinklapį ar iš jo, saugumą, kadangi tokie trečiųjų asmenų tinklapiai yra naudojami nepriklausomai nuo šio Tinklapio ir jie priklauso kitiems asmenims. Šiems tinklapiams gali būti taikomos kitokios saugumo ir asmens duomenų rinkimo taisyklės, kurios nėra kontroliuojamos Fructus Artis. Bet kokiai asmeninei informacijai, kurią Jūs pateikiate šiuose trečiųjų asmenų tinklapiuose bus taikomos šių trečiųjų asmenų privatumo taisyklės, jei jos yra nustatytos. Fructus Artis neprisiima jokios atsakomybės už tretiesiems asmenims priklausančių tinklapių valdymą, naudojimą ir negali būti laikoma atsakinga už šių tinklapių turinį ar privatumo taisykles.


Tarptautinis perdavimas

Kadangi internetas veikia pasauliniu mastu, Jums lankant atskiras šio Tinklapio dalis minėtos informacijos gali būti perduodama per valstybių sienas. Jūsų lankymasis šiame Tinklapyje ir elektroninis informacijos perdavimas reiškia, kad tokiems tarptautiniams perdavimams Jūs neprieštaraujate.
Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
niuansas varis statika asimetrija kraklė kompozicijos vientisumas vaizdo stilizacija metalas tapatybė koloritas dinamika tekstilininke dydis ornamentas faktūra ritmas atvaizdai tekstilė aliuminis šešėlis optinės iliuzijos kartotė geležis medis tekstūra šviesa ažūras dėmė proporcijos dissimetrija formos tektonika audimas stiklas spalva kontrastas bronza simetrija dekoras rašmenys sidabras