Paveikslai - tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai taip pat keramika, skulptūra, tekstilė.


FRUCTUS ARTIS

IĮ FRUCTUS ARTIS įkurta 2006m. 
2013m. liepos mėn. 08d. perregistruota į UAB "FRUCTUS ARTIS".
Pagrindinė veikla - prekyba autoriniais darbais gyvai ir  internetu.

 

Svetainės tikslas

Šios svetainės tikslas - pristatyti žinomus ir jaunus Lietuvos menininkus ir jų autorinius darbus, o taip pat padėti patogiai juos įsigyti. Siekiame, kad internetinė galerija-parduotuvė būtų patraukli plačiam lankytojų ratui pateikiamų darbų gausumu.

Sukaupę didelę darbo patirtį bei pasitelkę IT galimybes ir kokybišką fotografiją, prekiaujame internetu, kurio dėka esame mobilūs erdvėje, greiti – laike, patikimi – darbų ir paslaugų kokybe.

Maloniai kviečiame Jus apsilankyti FRUCTUS ARTIS galerijoje, adresu: P. Lukšio g. 32, Vilniuje,  Domus galerijoje, 2-ame aukšte, 59-toje salėje. 

 Mieli autoriai ir meno gerbėjai,
 

Kiek kartų turėjau MENININKŲ darbus savo rankose, visada epilogas būdavo panašus – įsimylėdavau Jų kūrybą, gilindavausi, įsijausdavau, todėl apie KŪRĖJUS norisi pasakyti tiek gerų žodžių...

Kaskart pabendravus su AUTORIUMI, tarsi patvirtinu sau, kad mano sutiktasis menininkas skleidžia tik gero žmogaus energetiką, gyvenime kaip ir darbuose - jis gilus, brandus, tikras, atviras.

Darbų siužetai – iš pirmo žvilgsnio atrodantys paprasti, realistiniai, bet turi šamaniškos paslapties, psichologinės gelmės. Kūrėjo perduodama energija žiūrovui, meno kūrinio interpretatoriui verčia vėl ir vėl žvelgti į pasirinktą paveikslą, ieškoti jame kažko dar neatrasto, o gal būt vėl surasti jame tai, kas matyta jau daug kartų, bet dabar išnyra visai kitu, kitokiu ir nauju aspektu...

Žmogus yra einantis. Kelias yra vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo žymenų. Keliais, keleliais, takeliais žmonės išeina ir sugrįžta. Aklas negali eiti keliu. Bet aklas yra ir tas, kuris neturi sąmonės šviesos, neatpažįsta gairių. Didžiąja dalimi kelią einančiam rodo MENAS. Jis veda ir tolyn – į pasaulį, ir gilyn – į kultūrą, į pažinimą. Dailės kūriniuose menininkų užfiksuotais keliais galima kilti į viršų – kai žmogus pasiekia ypatingas dvasios aukštumas; galima kristi žemyn, kur atsispindi viešpataujantis galingas laikas ar visagalė mirtis. Kaip ir žmonių keliai, taip ir darbai būna labai įvairūs. Prieš mūsų akis skleidžiasi ne tik filosofiškas pasaulio vaizdas kūrėjų akimis, bet ir poetizuoti gyvenimo monotonijos kristalai. O ar gali būti kas nuostabiau už gyvenimo monotoniją, įamžintą mene?... „Kasdienybės monotonija yra kaip vasaros diena, svaiginanti savo statika ir nekintamybe, žinojimu, kad niekas jos iš tavęs neatims.“ (A. Nyka-Niliūnas)

Nuolatos galvoju, kas galėtų tikti Jūsų namams, biurui (juk tiek daug laiko praleidžiame darbinėje aplinkoje).

Mūsų kasdienybė - kompiuteriai, tekstai, skaičiai, brėžiniai, automobiliai, šurmulys ir chaosas – todėl gamtoje ir tyloje praleistas laikas, matyti prabėgusios vasaros vaizdiniai – saulėtekiai, kalnų vaizdai, vandenų bangavimas, gėlių žydėjimas, atvaizduotas MENININKŲ KŪRINIUOSE, galėtų būti poilsis akims, protui ir širdžiai - juk visi mes esame pirmiausia gamtos vaikai...

Su nuoširdžiausiais linkėjimais –
Aušra Linartienė
Galerija FRUCTUS ARTIS
   

About us

 

"Fructus Artis" in Latin means “works of authorship”, “works of art”, “fruits of art”.
This name is chosen as we esteem aesthetics and harmony – a colorway in painting, an excellence of forms in sculpture, and a play of lines in graphics.

We believe that art may bring people to better understanding and love of life, that it exists and will exist until at least one of us needs it.

The objective of this website is to represent well-known and young Lithuanian artists and their works of authorship as well as to comfortably get them.

Art is the most charming, the most exacting, the most joyful and the best symbol of eternal, reasonless aspiration of humankind after goodness, truth and perfection.
TH. MANN
 

Über uns

„Fructus Artis“ wird aus Latein als „Autorenarbeiten“, „Kunstwerke“, „Früchte der Kunst“ übersetzt.
Wir haben diesen Namen gewählt, weil wir Ästhetik und Harmonie schätzen, und zwar Farbkombination in Malerei, Formfeinheit in Bildhauerkunst, Linienspiel in Graphik.

Wir glauben, dass Kunst den Menschen helfen kann, das Leben besser zu verstehen und zu magen, sie existiert und wird existieren solange wenigstens ein von uns sie braucht.

Ziel dieser Internet-Seite ist Autorenarbeiten der bekannten und jungen Maler Litauens vorzustellen und sie günstig zu erwerben.

Die Kunst ist das schönste, strengste, heiterste und frömmste Symbol alles unvernünftig menschlichen Strebens nach dem Guten, nach Wahrheit und nach Vollendung.
TH. MANN
 

О нас


“Fructus Artis” переводится с латинского языка как «авторские работы», «произведения искусства», «плоды искусства».
Мы выбрали такое название, потому что ценим эстетику и гармонию: сочетание цветов в живописи, изящество форм в скульптуре, игру линий в графике.

Убеждены, что искусство может помочь людям лучше понять и ещё больше полюбить жизнь, оно существует и будет существовать до тех пор, пока будет необходимо хотя бы одному из нас.

Цель этого сайта - представить известных и молодых литовских художников и их авторские работы, а также помочь наиболее удобным способом их приобрести.

Искусство — самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству.
Т. МАНН
 

Sur nous

"Fructus Artis" – en latin veut dire „les travaux d‘auteur“, „les œuvres d‘art“, „les fruits d‘art“.
Nous avons choisi ce nom, car nous apprécions l’esthétique et l’harmonie – la combination des couleurs dans la peinture, la splendeur des formes dans la sculpture, le jeu des lignes dans la graphique.

Nous croyons que l’art peut aider aux gens comprendre mieux et aimer de plus la vie, nous sommes sûrs qu’il éxiste et qu’il éxistera jusqu’il sera nécessaire au moins à un d’entre nous.

Le but de ce site – présenter les artistes lituaniens jeunes et déja fameux, montrer leurs travaux d’auteur, ainsi qu’aider les acquérir en façon commode.

L’art – c’est le plus charmant, le plus rigoureux, le plus joyeux et meilleur symbole de l’éternel élan de bonté, de vérité, de perfection, qui ne dépend pas de l’esprit humain.
Thomas Mann

 


Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
simetrija kartotė metalas sidabras tekstilė kraklė formos tektonika aliuminis ažūras statika tapatybė proporcijos niuansas šešėlis dekoras spalva ornamentas geležis dissimetrija tekstilininke faktūra dėmė medis kontrastas dinamika varis atvaizdai dydis stiklas tekstūra ritmas šviesa asimetrija bronza koloritas vaizdo stilizacija rašmenys audimas kompozicijos vientisumas optinės iliuzijos